Verizon's Nokia Lumia Icon has the goods

Transcript