tftvn

This member's username has been changed on the following date(s): Oct 09, 2019

Member Since: October 9, 2019

Website:

A little about me

Flag Profile

Short Bio: Công Ty Cổ Phần Công Nghệ TFT - công ty Đại diện Phân phối và Bảo hành chính hãng Máy chấm công RONALD JACK, Máy chấm công AIKYO tại Việt Nam.

Tech Interests: Apple news and products, Google news and products