i5cpzob037

This member's username has been changed on the following date(s): Mar 01, 2021

Member Since: March 1, 2021

Website:

A little about me

Flag Profile

Short Bio: Zacząwszy z wycieków oleju silnikowego, po klocki hamulcowe, awarii instalacji elektrycznej lub klimatyzacji. Jednakże w przeciągu roku sprawić się mogą drobne awarie a wymiana, bądź naprawa części zamiennych jest nieunikniona. Więc należy zamienić uszkodzone elementy. Znaczące jest, by mając auto zadbać o normalne badanie techniczne pojazdu, które prowadzi się co rok w stacji kontroli pojazdów.

Tech Interests: Cell Phones