bobbiekhri

This member's username has been changed on the following date(s): Aug 08, 2021

Member Since: August 7, 2021

Website:

How to Reach Me

Flag Profile

Short Bio: Pędy są silnie ulistnione, otyłe również chłodne, rozłożone na 5–7 międzywęźli. Najodpowiedniejszym środowiskiem dla uprawy mozgi są tereny zalewowe, łąki nadrzeczne a obce osobniki pomieszczeń podmokłych. Po skoszeniu trawa wymaga dodatkowo doschnąć na pokosie przez okres kolejnych 1-2 tygodni (w funkcje z powodów atmosferycznych), aby nabyć wilgotność w możliwościach 15-20 proc.

Tech Interests: Cell Phones