You may actually wear the Huawei Watch 2

Transcript