Toshiba Satellite Pro S500 Specs

Toshiba Satellite Pro S500

Part Number: CNETToshiba Satellite Pro S500