Huawei U7510 Specs

Huawei U7510

Part Number: CNETHuawei U7510