2017 Mitsubishi Mirage Specs

Full Specs

Body

  • Body style
    Sedans