2017 Hyundai Elantra Sport Specs

Full Specs

Body

  • Body style
    Sedans