i1aattc113

This member's username has been changed on the following date(s): Jun 02, 2021

Member Since: June 2, 2021

Website:

A little about me

Flag Profile

Short Bio: Wytwarza się wówczas hormon podobny do hCG i może on spowodować błędny wynik testu ciążowego. Test ciążowy jest wymysłem z lat 70 ubiegłego wieku a jest jeszcze metodą przeważnie chcianą poprzez przyszłe mamy. Dlatego oraz pozytywny wynik testu ciążowego będzie ustalać, że mało na pewno jesteś w ciąży. Powodem przekłamanego wyniku testu są i leki antydepresyjne.

Tech Interests: How to Tech