aedelybsfo

This member's username has been changed on the following date(s): May 25, 2021

Member Since: May 24, 2021

Website:

A little about me

Flag Profile

Short Bio: Warunkiem regularnego wzrostu jest wilgotne środowisko. Łodyga karbieńca jest rozgałęziona oraz postawiona, liście wrzucone na kłopot, niewielkie, szeroko lancetowate lub owalne, o długości od 4 do 10 cm, i kwiaty umiejscowione są w zewnętrznej partie liści, z dwoma znanymi pręcikami. Karbieniec pospolity jest rośliną stosowną do rodziny mięty.

Tech Interests: How to Tech