Want CNET to notify you of price drops and the latest stories?
No, thank you
Accept

3qloanda1

This member's username has been changed on the following date(s): Apr 13, 2021

Member Since: April 12, 2021

Website: http://3qloanda.mobi/

How to Reach Me

Flag Profile

Short Bio: 3Q Loạn Đả là game dòng thẻ bài với cơ chế chiến đấu màn hình ngang đậm chất hành động với bối cảnh lịch sử Tam Quốc quen thuộc. Trong 3Q Lọan Đả – bạn sẽ là võ tướng thời tam quốc: Long Tướng, Quân Sư, Tiễn Thần, Kiếm Vũ; với mỗi võ tướng sẽ có các sở trường, chiêu thức của riêng mình để chiến đấu với các boss nổi tiếng trong thời tam quốc như Lữ Bố, Đổng Trác, Trương Giác

Tech Interests: Car Tech