Tombow(R) Mono(R) Single Line Disposable Correction Tape, White, Series

Discuss: Tombow(R) Mono(R) Single Line Disposable Correction Tape, White,