Tombow Mini White Correction Tape

Discuss: Tombow Mini White Correction Tape