Samba Travel Case for JBuds J2 (Red) Specs

Samba Travel Case for JBuds J2 (Red)

Part Number: JPTC87