Polaroid iM1232W Specifications

Polaroid iM1232W

Part Number: CNETPolaroidiM1232W

Where to Buy

Polaroid iM1232W

Part Number: CNETPolaroidiM1232W

MSRP: $349.99

Visit manufacturer site for details.