Nokia 3250 prices

Model Nokia 3250 - black (Unlocked)