Nikon 1 AW1 prices

Model Nikon 1 AW1 (with 11-27.5mm Lens, Silver)