Motorola Razr prices

Model Motorola Razr V3xx - gray (AT&T)