DORO RingPlus - visual ringer light / ringer amplifier

Discuss: DORO RingPlus - visual ringer light / ringer amplifier