15SLOT VXA1 MAGAZINE FOR AUTOPAK LIBRARIES - NO MEDIA Specs

15SLOT VXA1 MAGAZINE FOR AUTOPAK LIBRARIES - NO MEDIA

Part Number: 1190001