BOSS BLADE BL1000 - car - amplifier User Reviews

BOSS BLADE BL1000 - car - amplifier

Part Number: BL1000

Quick Specifications

  • Output Power / Total 1000 Watt
  • Amplifier Output 2-channel
  • Car Audio Type amplifier
  • Amplifier Output Details 210 Watt - 4 Ohm - 2 channel(s) ¦ 500 Watt - 2 Ohm - 2 channel(s) ¦ 1000 Watt - 1 channel(s)